• +48 505 101 270
 • +48 603 473 885
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PINETA TRAVEL

Polityka prywatności

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

 

Administrator

danych

Biuro Podróży „PINETA TRAVEL” Mariusz Guzik,

NIP 629 162 52 67, REGON: 273675597

Dane kontaktowe

ul. Dąbrowskiego 11B/16, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel: 505 101 270, 603 473 885,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania

oraz podstawa

prawna

przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biuro Podróży „PINETA TRAVEL” Mariusz Guzik, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestników wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Zleceniodawcą”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Źródło pochodzenia

danych

Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane drogą elektroniczną (e-mail, sms, mms).

Jakie dane będą przetwarzane

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, pesel, nr dokumentu tożsamości, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu.

Okres

przechowywania

danych

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług dodatkowych (np. rejestracji na campingu ), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych umów. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

Przekazywanie

danych poza EOG

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której

dane dotyczą

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach 
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Informacja o

wymogu podania

danych

Podanie danych osobowych, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest konieczne do jej wykonania.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.


© 2024 Pineta Travel. All Rights Reserved. Designed by InnoVea